Gewoon-Doen

Portfolio GewoonDoen!

2015 – Rabobank Venray/Horst

Een klantgerichtheidstraject waarbij de 8-baan van succes en het principe ‘1% meer maakt HET verschil’ werden toegepast.

2015 – Nelissen Holding

Bij Nelissen Holding zijn we stap voor stap gaan werken richting een commerciëlere blik vanuit de verschillende restaurants. Niet ervan uitgaan dat de klanten zomaar komen, maar hard werken om publiek binnen te krijgen en te houden.

2014/2015 – Sint Maartenskliniek

Een mystery guest programma met feedback vanuit alle afdelingen. Daarnaast werd (digitale) ondersteuning aangeboden om het een en ander te borgen zoals: e-learing modules en inspiratie werkboekjes.

2014/2015 – Maxwell

Wij hebben verscheidene filialen van Maxwell begeleidt om de gemiddeld omzet per medewerker te verhogen. Ons streven zijn gastvrije medewerkers, die persoonlijk contact leggen met de gasten en de juiste €-vragen stellen. Met de hulp van GewoonDoen! zijn de verkopers van Maxwell gegroeid naar gastvrije gastheren/vrouwen. Hospitality op de werkvloer was en is een belangrijk begrip voor deze organisatie.

2014/2015 – Hanex

Bij Hanex hebben wij een interim rol als manager teamleider op ons genomen. Alle aansturing richting de teamleiders gaat via GewoonDoen! Ook heeft GewoonDoen! richting gegeven aan de gehele structuur en processen van Hanex.

2014/2015 – Auto Maas Tankstations BV.

Samen zorgde wij ervoor dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd bleef en dat het bedrijf dichterbij de klant kwam te staan. In 2015 zijn we met een nieuwe traject gestart. Bij dit traject behoren ook nieuwe KPI’s. De groei op actieve verkoop staat hierbij centraal. Door middel van coaching gesprekken met teamleiders en de inzet van ons digitale communicatie platform worden deze doelstellingen gerealiseerd.

2014/2015 – MC Company

Bij MC Company hebben we binnen één jaar verschillende modules doorlopen. Van het begroeten van de gasten tot het verkopen van iets extra’s. Naast de workshops en trainingen on the job zijn de gastvrouwen/heren van MC Company ook bezig geweest met opdrachten op onze digitale omgeving. Op deze manier werden zij constant uitgedaagd en dat is terug te zien in de resultaten.

2014 – Laco Sportcentra

In 2014 schreven wij een opleidingsplan voor de gehele organisatie. Deze werd gekoppeld aan de missie en visie van het bedrijf. Daarnaast begeleiding we doorlopend nieuwe locaties bij hun start.

2014 – EFAA

Voor EFAA schreven wij een opleidingsprogramma voor 400 sportscholen. Daarnaast werden verschillende gastvrijheid trainingen verzorgd door GewoonDoen!

2014 – Actys Wonen

Training en opleiding als onderdeel van een erkende MBO opleiding.

2013 – Profile Tyrecenter Heuver

Training en opleiding als onderdeel van een erkend MBO traject.

2013 – Sportfondsen Nederland

Training en opleiding als onderdeel van een erkende MBO opleiding.

2013 – Rabobank Venray/Horst

Een prikkel en ontwikkel traject met KCC-medewerkers in combinatie met een mystery guest programma. Daarnaast werden er 40 medewerkers individueel gecoacht.

2013 – Tankstation Stam

Trainingen on the job verzorgt als onderdeel van een erkend MBO traject. Daarnaast coachte we de nieuwe bedrijfsleider. Onderwerpen die aanbod kwamen: Communicatie, assertiviteit, veiligheid, sales & HRM cyclus.

2012/2013 – Dorma

Trainingen verzorgt als onderdeel van een erkende MBO opleiding bij de medewerkers van de binnendiensten Sales en Service. Onderwerpen die aanbod kwamen: communicatie, luisteren en vragen stellen.

2012 – Sint Maartenskliniek

Wij ontwikkelde een opleidingsprogramma voor vrijwilligers, deze worden nog jaarlijks nageschoold.

Ook trainde we afdelingsmedewerkers, vanuit de gedachte; jij bent als facilitair medewerker het dagelijks vertrouwde gezicht voor de patiënt op de kamer en kunt de 1% verschil maken.

2012 – Rabobank Venray/Horst

Wij verzorgden een 3-daagse workshop over strategiebepaling met de directie.

2012 – Shell van Kemmenade

Een training op het gebied van commerciële ontwikkeling van alle medewerkers. Verder kijken dan je neus lang is en de beginselen van actieve verkoop. Op je eigen manier verkopen. Verras de klant met behoudt van authenticiteit.

2012 – Vollenhoven Olie (AVIA)

Wij ontwikkelde een training op het gebied van veiligheid voor alle verkoopmedewerkers.

2012 – Terberg

Een verkooptraining op het gebied van actieve verkoop voor alle verkoopmedewerkers. Het ging hier om actieve verkoop vanuit jezelf zonder vrijblijvendheid.

2012 – Multi Energy

We verzorgden onder andere verkooptrainingen. Ook analyseerde we de cijfers en richtten de verkoopprocessen in voor Multi Energy

2012 – Shell de Wetering

Voor Shell de Wetering namen wij de werving, selectie en training van een nieuw team, ter uitbreiding van het huidige team, voor onze rekening.

2012 – Shell Stoker

Voor Shell Stoker namen wij de werving en selectie van een nieuw team medewerkers, voor de bakkerij in een nieuw te (ver)bouwen locatie te Tilburg, voor onze rekening.

2012/heden – Laco Sportcentra

E-learning oplossingen voor borging, delen van kennis (bijvoorbeeld campagnes in de markt zetten) en vakinhoudelijk voor zweminstructeurs en fitnesstrainers. Totaal zijn er 1000 medewerkers actief in de leeromgeving.

2011/2012 – Roadrunner

Trainen van alle medewerkers op het gebied van actieve verkoop en een overvalpreventietraining HBD voor het bereiken van bewustwording van het verkoopmedewerkers team.

2011/2012 – Benelite

Wij verzorgden twee motivatietrainingen: alle neuzen weer dezelfde kant op en samen werken aan verbeteringen naar de toekomst.

2011/2013 – Tollengroep BV

Wij verzorgden drie MBO opleidingen. 1; commercieel medewerker binnendienst. 2; verkoopmedewerker detailhandel en 3; manager handel. De rode draad in het gehele programma was de strategische richting van het bedrijf en wat kan jij als medewerker toevoegen in dit proces. Communicatie, persoonlijk leiderschap, HRM cyclus, sales, veiligheid, samenwerken waren allemaal onderwerpen welke aan de orde zijn gekomen in dit project.

2011 – Q8 Benelux

Het ontwikkelen van een gastgerichte e-learning module.

2011 – Splinter

Training en winkelbegeleiding van actieve verkoop bij de aangesloten leden van deze coöperatie. Doel om een gedragsverandering bij de verkoopmedewerkers te bereiken. Nee is een fantastisch antwoord!

2011 – Pastridor / Lantmännen

Ontwikkelen en begeleiden van de implementatie van een E-learning module voor gastgericht werken.

2010 – Shell/BP Ziedewij

Hierbij begeleidde wij de directeur groot aandeelhouder op het gebied van functionele inrichting van de organisatie. Denk aan het inregelen van een frequent werkoverleg, functionerings- en beoordelingsgesprekken en begeleiding op het gebied van het aannemen van nieuwe medewerkers en een nieuwe manager voor zijn locatie. Daarnaast begeleidden we de medewerkers op het bijwonen van een werkoverleg en individuele gesprekken. Ook trainen, coachen en motiveren van actieve verkoop door de verkoopmedewerkers behoorde bij dit project.

2009/2012 – Laco Sportcentra

Ontwikkelen van een opleidingsprogramma voor directie, vestigingsmanagers en teamleiders.

VIA SOCIAL MEDIA BLIJF JE OP DE HOOGTE VAN ONS:

GewoonDoen!

Stationsplein 16
6001 CH Weert

0495-586895
06-30704923